FANDOM


Brain Jacker
ブレイン ・ ジャッカー
BrainJacker-DR3-EN-R-UE
 Tên Nhật ブレイン ・ ジャッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Burein Jakkā
 Tên Hàn 브레인잭커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 900
 Mã số 40267580
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.