FANDOM


Brain Jacker
ブレイン ・ ジャッカー
BrainJacker-DR3-EN-R-UE
 Tên Nhật ブレイン ・ ジャッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Burein Jakkā
 Tên Hàn 브레인잭커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 900
 Mã số 40267580
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên