FANDOM


Brain Jacker
ブレイン ・ ジャッカー
BrainJacker-DR3-EN-R-UE
 Tên Nhật ブレイン ・ ジャッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Burein Jakkā
 Tên Hàn 브레인잭커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 900
 Mã số 40267580
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác