FANDOM


Breakthrough
  • Nhật: 防壁突破
    ブレイクスルー
  • Kana:
    防壁突破
    ブレイクスルー
  • Romaji: Bureikusurū
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Activate only when a monster(s) is Special Summoned during the Battle Phase. Destroy the monster(s).
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Breakthrough Activate only when a monster(s) is Special Summoned during the Battle Phase. Destroy the monster(s).
Nhật バトルフェイズ中に特殊召喚したモンスターを破壊する。