FANDOM


Brionac, Dragon of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)(りゅう) ブリューナク
BrionacDragonoftheIceBarrier-GLD5-EN-GUR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
りゅう ブリューナク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の龍
りゅう
 ブリューナク
 Tên Hàn 빙결계의 용 브류나크
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1400
 Mã số 50321796
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 2 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên