FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Bear
(あん)(えん)(せい)-ユウシ
BrotherhoodoftheFireFistBear-CT10-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
あん
えん
せい-ユウシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
えん
せい
-ユウシ
 Tên Nhật (rōmaji) An'ensei Yūshi
 Tên Nhật (Dịch) Dark Flame Star - Xiongzhi
 Tên Hàn 암염성-유우시
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 06353603
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên