FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Bear
(あん)(えん)(せい)-ユウシ
BrotherhoodoftheFireFistBear-CT10-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
あん
えん
せい-ユウシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
えん
せい
-ユウシ
 Tên Nhật (rōmaji) An'ensei Yūshi
 Tên Nhật (Dịch) Dark Flame Star - Xiongzhi
 Tên Hàn 암염성-유우시
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 06353603
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.