Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Brotherhood of the Fire Fist - Rhino

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Brotherhood of the Fire Fist - Rhino
(くう)(えん)(せい)ーサイチョウ
BrotherhoodoftheFireFistRhino-MP14-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
くう
えん
せいーサイチョウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
えん
せい
ーサイチョウ
 Tên Hàn 공염성-사이쵸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 66084673
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên