FANDOM


Broww, Huntsman of Dark World
(あん)(こく)(かい)(かり)(うど) ブラウ
BrowwHuntsmanofDarkWorld-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Broww, Thợ Săn của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
かり
うど ブラウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の狩
かり
うど
ブラウ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Kariudo Burau
 Tên Hàn 암흑계의 사냥꾼 브라우
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 800
 Mã số 79126789
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác