Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Bug Emergency

7.202bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Bug Emergency
光虫異変(バグ・エマージェンシー)
BugEmergency-SHVI-EN-C-UE.png
 Tên Việt Bọ Cứu Viện
 Tên Nhật (Kana)
光虫異変
バグ・エマージェンシー
 Tên Nhật (Chuẩn) 光虫異変
バグ・エマージェンシー
 Tên Nhật (rōmaji) Bagu Emājenshī
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 10971759
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên