FANDOM


Bujingi Fox
()(じん)()ーオキツ
BujingiFox-LVAL-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 200/2100
Mã số 23857661
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong lượt của đôi bên: Bạn có thể trục xuất lá bài này khỏi Mộ bài của bạn và đưa 1 quái thú "Bujin" từ tay bạn vào Mộ bài; bạn không phải nhận bất kì thiệt hại nào vào lượt này.
English Description
During either player's turn: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Bujin" monster from your hand to the Graveyard; you take no damage this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên