Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Bujingi Raven

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Bujingi Raven
BujingiRaven-SHSP-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1600/900
Mã số 11958188
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Bujin" mà bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu với một quái thú đối phương và bị đưa xuống Mộ bài của bạn: Bạn có thể đưa lá bài này từ trên tay bạn xuống Mộ bài; tiêu diệt quái thú đối phương đó.
English Description
When a "Bujin" monster you control is destroyed by battle with an opponent's monster and sent to your Graveyard: You can send this card from your hand to the Graveyard; destroy that opponent's monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên