FANDOM


Burst Stream of Destruction
(ほろ)びの爆裂疾風弾(バーストストリーム)
BurstStreamofDestruction-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Tia Sáng Hủy Diệt
 Tên Nhật (Kana)
ほろびの
爆裂疾風弾
バーストストリーム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほろ
びの爆裂疾風弾
バーストストリーム
 Tên Nhật (rōmaji) Horobi no Bāsuto Sutorīmu
 Tên Hàn 멸망의 폭렬질풍탄
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 17655904
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::هجوم البرق الأبيض| ][name::Bijeli Dah Uništenja| ][name::Έκρηκτικό Κύμα Καταστροφής| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên