Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Burst Stream of Destruction

5.919bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Burst Stream of Destruction
滅びの爆裂疾風弾
BurstStreamofDestruction.png
Nhóm liên quan Blue-Eyes
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 17655904
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển "Blue-Eyes White Dragon: Hủy tất cả quái thú đối thủ của bạn điều khiển. "Blue-Eyes White Dragon" không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt thẻ này.
English Description
If you control a "Blue-Eyes White Dragon": Destroy all monsters your opponent controls. "Blue-Eyes White Dragons" cannot attack the turn you activate this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên