FANDOM


Buster Blader
バスター・ブレイダー
BusterBlader-YGLD-EN-C-1E-C
 Tên Việt Cự Đao Khách
 Tên Nhật バスター・ブレイダー
 Tên Nhật (rōmaji) Basutā Bureidā
 Tên Hàn 버스터 블레이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2300
 Mã số 78193831
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.