Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Buster Gundil the Cubic Behemoth

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Buster Gundil the Cubic Behemoth
(ほう)(かい)(ちょう)(じゅう)バスター・ガンダイル
BusterGundiltheCubicBehemoth-MVP1-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Buster Gundil Phù Điêu Chỉ Đạo Thế Giới
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
ちょう
じゅうバスター・ガンダイル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
ちょう
じゅう
バスター・ガンダイル
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaichōjū Basutā Gandairu
 Tên Nhật (Dịch) Buster Gundil the Direction World Super Beast
 Tên Hàn 방계초수 버스터 간다일
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 04998619
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên