FANDOM


Buster Gundil the Cubic Behemoth
(ほう)(かい)(ちょう)(じゅう)バスター・ガンダイル
BusterGundiltheCubicBehemoth-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Buster Gundil Phù Điêu Chỉ Đạo Thế Giới
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
ちょう
じゅうバスター・ガンダイル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
ちょう
じゅう
バスター・ガンダイル
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaichōjū Basutā Gandairu
 Tên Nhật (Dịch) Buster Gundil the Direction World Super Beast
 Tên Hàn 방계초수 버스터 간다일
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 04998619
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.