FANDOM


Buten
ブーテン
Buten-GAOV-EN-C-UE
 Tên Nhật ブーテン
 Tên Nhật (rōmaji) Būten
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Tuner
 CÔNG / THỦ 200 / 300
 Mã số 83991690
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác