FANDOM


Butterfly Dagger - Elma
(ちょう)(たん)(けん)-エルマ
ButterflyDaggerElma-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょうの
たん
けん-エルマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
の短
たん
けん
-エルマ
 Tên Hàn 나비의 단검-엘마
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 69243953
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên