Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Byroad Sacrifice

7.522bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Byroad Sacrifice
バイロード・サクリファイス
ByroadSacrifice.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 36935434
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt nếu quái thú trên phần sân của bạn bị tiêu diệt trong chiến đấu. Triệu hồi Đặc biệt 1 "Cyber Ogre" từ tay bạn.
English Description
Activate only if a monster on your side of the field is destroyed by battle. Special Summon 1 "Cyber Ogre" from your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên