FANDOM


Cột

Tiếng Anh

Column

Một cột là đường thẳng nối 4 Vùng trên sân đấu kéo dài từ Vùng Bài Phép & Bẫy của người chơi đến cuối vùng của đối phương. Có tổng cộng 5 cột trên sân đấu.

Chỉ duy nhất bốn lá bài thuộc OCG/TCG có đề cập đến cột, đó là "Storm Shooter", "Alien Infiltrator", "Rampaging Rhynos" và "Blasting Fuse", tất cả đều xuất hiện trong Cyberdark Impact.