Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

C-Crush Wyvern

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
C-Crush Wyvern
(シー)-クラッシュ・ワイバーン
CCrushWyvern-SDKS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
シー-クラッシュ・ワイバーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
シー
-クラッシュ・ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shī-Kurasshu Waibān
 Tên Hàn C-크러시 와이반
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Union / Effect
 ATK / DEF 1200 / 2000
 Mã số 03405259
 Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên