FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Canistaur
(ケン)タウルス
 Tên Nhật (Kana)
ケンタウルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ケン
タウルス
 Tên Nhật (rōmaji) Kentaurusu
 Tên Hàn 켄타우르스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 200
 Mã số 91754175
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác