FANDOM


Card Guard
カードガード
CardGuard-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật カードガード
 Tên Nhật (rōmaji) Kādo Gādo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 500
 Mã số 04694209
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác