FANDOM


Emperor of Prophecy
Luật bài Gợi ý Tản mạn Thư viện ảnh Nguyên họa
Tản mạn A→Z

  • Lá bài này được dựa trên lá bài Tarot: The Emperor ( Hoàng Đế ), số IV trong bộ Major Arcana.
  • Tên OCG của lá bài này, Empereur chính là tên tiếng Pháp của Emperor.
  • Quái thú này, Empress of Prophecy  và Hierophant of Prophecy là ba quái thú nắm giữ những vật khá giống Emperor's Key của Yuma Tsukumo.
  • Cả ba quái thú đều xuất hiện như đang ở trong cùng một căn phòng. Ngai của The Emperor  và của The Empress đối diện nhau, còn ngai của The Hierophant nằm ở giữa họ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên