Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Card Trivia:Sky Scout

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Card Trivia:Sky Scout
Luật bài Gợi ý Tản mạn Nguyên họa
A→Z

[[Category:]]

  • Lá này ban đầu được gọi là "Harpie's Brother"; tuy nhiên, nó lại không liên quan gì đến archetype Harpie do tên OCG của nó ("Birdman"), và bị loại trừ ra khỏi bất kỳ hiệu ứng có liên quan-archetype đó. Tên của nó sau đó đã được thay đổi trong Astral Pack Two để làm rõ thêm về điều này.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên