FANDOM


Spellbook Magician of Prophecy
Luật bài Gợi ý Tản mạn Thư viện ảnh Nguyên họa
Tản mạn A→Z

  • Quái thú này xuất hiện trong Artwork của Spellbook of Fate.
  • Lá bài này dựa trên lá bài Tarot: The Magician, số I trong bộ Major Arcana.
  • Tên OCG của lá bài này, Le Bateleur tiếng Pháp nghĩa là  The Magician.
  • Quái thú này mang trong tay Spellbook of Secrets, rất phù hợp với bản thân quái thú vì Hiệu ứng của cả hai đều mang khả năng Search Spellbook.
  • Spellbook of Secrets  có thể Search lá bài này vì Batel có tên " Madõsho " (魔導書) hoặc " Spellbook " Kanji trong khi Spellbook of Secrets search cho bất cứ " Madõsho " hay " Spellbook " khác.
  • Điều kiện kích hoạt Hiệu ứng của lá bài này rất giống với các Quái thú  Spirit.
  • Quái thú này mang nhiều nét tương đồng với Blue Mage Class trong Final Fantasy Tactics.
  • Đây là quái thú Prophecy duy nhất mang dòng Spellbook  trong tên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên