FANDOM


Card Trooper
カードガンナー
CardTrooper-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật カードガンナー
 Tên Nhật (rōmaji) Kādo Gannā
 Tên Nhật (Dịch) Card Gunner
 Tên Hàn 카드 트루퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 85087012
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.