FANDOM


Card Trooper
カードガンナー
CardTrooper-PGL2-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật カードガンナー
 Tên Nhật (rōmaji) Kādo Gannā
 Tên Nhật (Dịch) Card Gunner
 Tên Hàn 카드 트루퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 85087012
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên