FANDOM


Card Trooper
カードガンナー
CardTrooper-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật カードガンナー
 Tên Nhật (rōmaji) Kādo Gannā
 Tên Nhật (Dịch) Card Gunner
 Tên Hàn 카드 트루퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 85087012
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác