Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Card of the Soul

7.490bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Card of the Soul
(たましい)のカード
CardoftheSoul-TDIL-EN-SP-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
たましいのカード
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
のカード
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashī no Kādo
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 07044562
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên