FANDOM


Cards for Black Feathers
黒羽の宝札
CardsforBlackFeathers.jpg
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 04168871
Mô tả Hiệu ứng
Loại ra ngoài 1 quái thú "Blackwing" trong tay của bạn để rút 2 lá bài. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong cùng lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cards for Black Feathers" mỗi lượt.
English Description
Remove from play 1 "Blackwing" monster in your hand to draw 2 cards. You cannot Special Summon during the same turn you activate this card. You can only activate 1 "Cards for Black Feathers" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên