FANDOM


Centrifugal Field
(えん)(しん)(ぶん)()フィールド
CentrifugalField.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field.svg
Mã số 01801154
Mô tả Hiệu ứng
Khi (một số) Quái thú Dung hợp bị hủy bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài: Chủ nhân của nó chọn mục tiêu 1 Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên Quái thú Dung hợp đó trong Mộ bài của họ; người chơi đó Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
When a Fusion Monster(s) is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Its owner targets 1 Fusion Material Monster in their Graveyard that is listed on that Fusion Monster; that player Special Summons that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên