FANDOM


Chủ nhân hoặc chủ sở hữu đề cập đến các bài thủ mà ban đầu sở hữu một card. Chủ sở hữu của card khác với người điều khiển card, trong khi người điều khiển của một card có thể thay đổi card đó,nhưng chủ nhân của nó có thể không. Khi bắt đầu một Duel , tất cả các cards trong Bộ bài Chính của người chơi , Bộ bài PhụBộ bài Thêm được coi là thuộc sở hữu của người chơi đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.