FANDOM


Chain Destruction
連鎖破壊(チェーン・デストラクション)
ChainDestruction-YGLD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
連鎖破壊
チェーン・デストラクション
 Tên Nhật (Chuẩn) 連鎖破壊
チェーン・デストラクション
 Tên Nhật (rōmaji) Chēn Desutorakushon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01248895
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]