Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chain Energy

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chain Energy
()(りょく)(かせ)
ChainEnergy-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
りょくの
かせ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょく
の枷
かせ
 Tên Nhật (rōmaji) Maryoku no Kase
 Tên Nhật (Dịch) Shackles of Magic Power
 Tên Hàn 마력의 족쇄
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 79323590
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên