FANDOM


Change of Heart
(こころ)()わり
ChangeofHeart-LCYW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Thay Lòng Đổi Dạ
 Tên Nhật (Kana)
こころ
がわり
 Tên Nhật (Chuẩn)
こころ
わり
 Tên Nhật (rōmaji) Kokorogawari
 Tên Hàn 마음의 변화
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 04031928
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]