Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Changer Synchron

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Changer Synchron
チェンジ・シンクロン
300px-ChangerSynchronTSHD-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 25652655
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống mộ cho Triệu hồi Đồng bộ, chọn 1 quái thú đối phương điều khiển và thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for a Synchro Summon, select 1 monster your opponent controls and change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên