FANDOM


Changer Synchron
チェンジ・シンクロン
300px-ChangerSynchronTSHD-EN-C-1E
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 25652655
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống mộ cho Triệu hồi Đồng bộ, chọn 1 quái thú đối phương điều khiển và thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for a Synchro Summon, select 1 monster your opponent controls and change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên