FANDOM


Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
(げん)(りゅう)(せい)-チョウホウ
ChaofengPhantomoftheYangZing-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
りゅう
せい-チョウホウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
りゅう
せい
-チョウホウ
 Tên Nhật (rōmaji) Genryūsei - Chōhō
 Tên Nhật (Dịch) Chaofeng, Dracomet of Phantoms
 Tên Hàn 환룡성-쵸호우
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 19048328
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.