FANDOM


Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
(げん)(りゅう)(せい)-チョウホウ
ChaofengPhantomoftheYangZing-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
りゅう
せい-チョウホウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
りゅう
せい
-チョウホウ
 Tên Nhật (rōmaji) Genryūsei - Chōhō
 Tên Nhật (Dịch) Chaofeng, Dracomet of Phantoms
 Tên Hàn 환룡성-쵸호우
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 19048328
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.