Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chaos Burst

7.581bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chaos Burst
カオス・バースト
ChaosBurst-YS16-EN-C-1E.png
 Tên Nhật カオス・バースト
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Bāsuto
 Tên Hàn 카오스 버스트
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 04923662
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên