FANDOM


Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End
混沌帝龍(カオス・エンペラー・ドラゴン)(しゅう)(えん)使()(しゃ)
ChaosEmperorDragonEnvoyoftheEnd-DPKB-EN-UtR-UE
 Tên Việt Hỗn Nguyên Đế Long - Diệt Tuyệt Giả
 Tên Nhật (Kana)
混沌帝龍
カオス・エンペラー・ドラゴン -
しゅう
えんの
使
しゃ-
 Tên Nhật (Chuẩn) 混沌帝龍
カオス・エンペラー・ドラゴン
-終
しゅう
えん
の使
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Enperā Doragon -Shūen no Shisha-
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Emperor Dragon -Envoy of the End-
 Tên Hàn 카오스 엠페러 드래곤 -종언-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 82301904
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên