FANDOM


Charisma

Charisma
Các ngôi sao V Jump là đặc trưng trong "Charisma Token".

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

カリスマ

Rōmaji

Karisuma

Bản dịch tiếng Nhật

Charisma

Lists

Charisma (カリスマ Karisuma) là một Loại được sử dụng độc quyền cho "Charisma Token" từ V Jump. Nó không phải là một Loại chính thức, như đã được ghi trong mô tả lá bài của nó, và chỉ đơn thuần được dùng như một trò đùa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.