FANDOMCharubin the Fire Knight
(ほのお)()() キラー
CharubintheFireKnight-LOB-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
し キラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の騎
キラー
 Tên Nhật (rōmaji) Honō no Kishi Kirā
 Tên Nhật (Dịch) Flame Knight Killer
 Tên Hàn 화염의 기사
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Fusion
 CÔNG / THỦ 1100 / 800
 Mã số 37421579
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.