FANDOMCharubin the Fire Knight
(ほのお)()() キラー
CharubintheFireKnight-LOB-EN-R-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
し キラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の騎
キラー
 Tên Nhật (rōmaji) Honō no Kishi Kirā
 Tên Nhật (Dịch) Flame Knight Killer
 Tên Hàn 화염의 기사
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro / Fusion
 CÔNG / THỦ 1100 / 800
 Mã số 37421579
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên