FANDOM


Chemicritter Hydron Hawk
()(ごう)(じゅう)ハイドロン・ホーク
ChemicritterHydronHawk-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ごう
じゅうハイドロン・ホーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
じゅう
ハイドロン・ホーク
 Tên Nhật (rōmaji) Kagōjū Haidoron Hōku
 Tên Nhật (Dịch) Chemical Beast Hydron Hawk
 Tên Hàn 화합야수 하이드론 호크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 700
 Mã số 55100740
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên