FANDOM


Chevalier de Fleur
フルール・ド・シュヴァリエ
 Tên Nhật フルール・ド・シュヴァリエ
 Tên Nhật (rōmaji) Furūru do Shubarie
 Tên Nhật (Dịch) Fleur de Chevalier
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2300
 Mã số 45037489
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác