Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chevalier de Fleur

6.790bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chevalier de Fleur
フルール・ド・シュヴァリエ
300px
 Tên Nhật フルール・ド・シュヴァリエ
 Tên Nhật (rōmaji) Furūru do Shubarie
 Tên Nhật (Dịch) Fleur de Chevalier
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 ATK / DEF 2700 / 2300
 Mã số 45037489
 Loại Hiệu ứng Quick
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên