Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chicken Game

7.230bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chicken Game
チキンレース
ChickenGame-CORE-EN-SP-1E.png
 Tên Việt Đua Xe Gà
 Tên Nhật チキンレース
 Tên Nhật (rōmaji) Chikinrēsu
 Tên Nhật (Dịch) Chicken Race
 Tên Hàn 치킨게임
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 67616300
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Forbidden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên