Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chimeratech Fortress Dragon

7.212bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chimeratech Fortress Dragon
キメラテック・フォートレス・ドラゴン
ChimeratechFortressDragon.jpg
Nhóm liên quan Nhóm Cyber Dragon
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Fusion/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 79229522
Loại Hiệu ứng Condition, Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Cyber Dragon" + 1 hoặc nhiều quái Loại-Machine
Không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp. Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Bộ bài Phụ của bạn) bằng cách đưa các lá bài ghi trên lá này từ sân của đôi bên vào Mộ bài. (Bạn không cần dùng "Polymerization".) ATK gốc của lá này trở thành 1000 x số Nguyên liệu Dung hợp dùng để Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
"Cyber Dragon" + 1 or more Machine-Type monsters
Cannot be used as a Fusion Material Monster. Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards from either side of the field to the Graveyard. (You do not use "Polymerization".) The original ATK of this card becomes 1000 x the number of Fusion Material Monsters used for its Special Summon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên