FANDOM


Chimeratech Rampage Dragon
キメラテック・ランページ・ドラゴン
ChimeratechRampageDragon-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Nhật キメラテック・ランページ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kimeratekku Ranpēji Doragon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1600
 Mã số 84058253
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác