Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chocolate Magician Girl

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chocolate Magician Girl
チョコ・マジシャン・ガール
ChocolateMagicianGirl-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Sô-Cô-La
 Tên Nhật チョコ・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Choko Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Choco Magician Girl
 Tên Hàn 초코 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 07198399
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên