FANDOM


Chocolate Magician Girl
チョコ・マジシャン・ガール
ChocolateMagicianGirl-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Sô-Cô-La
 Tên Nhật チョコ・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Choko Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Choco Magician Girl
 Tên Hàn 초코 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 07198399
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.