FANDOM


"Chronomaly", còn gọi là "OOPArts" (先史遺産オーパーツ Ōpātsu) ở Nhật, là archetype được dùng bởi III(Trey) trong anime Yu-gi-Oh! ZEXAL. Phần lớn chúng là Hệ-THỔ hoặc QUANG, và Loại-Rock hoặc Machine.
Tên OCG, "OOPArts", là từ viết tắt của "Out-Of-Place Artifact", thuật ngữ để mô tả các cổ vật được tạo nên một cách khó hiểu của nền khoa học lúc bấy giờ. Đây cũng có phần nào đặc trưng của loạt "Ancient Treasure" trong anime Yu-Gi-Oh! 5Ds.
Tên TCG,"Chronomaly", là một từ ghép của từ "chronology" đó là thứ tự các sự kiện trong quá khứ xảy ra và "anomaly" như là sự bất thường hoặc một cái gì đó kỳ lạ . Đặt chúng lại với nhau đó là "chronological anomalies" hay "chronomalies" kể từ khi các đối tượng này đi chệch khỏi những gì có thể đã được tạo ra từ các nguồn lực và công nghệ có sẵn tại thời điểm đó.
Hiệu ứng của chúng hỗ trợ nhau rất tốt, tạo điều kiện cho việc phủ sân nhanh chóng và Triệu hồi Xyz các Quái thú Xyz với Hạng sao(Rank) 5, đặc biệt thông qua cá quái thú Hệ-QUANG.

Chronomaly cover

"Golden Jet", "Crystal Chrononaut" và "Colossal Head" đang đứng trước "Pyramid Eye Tablet".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.