FANDOM


Chronomaly Cabrera Trebuchet
先史遺産カブレラの投石機
ChronomalyCabreraTrebuchet
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 0/1800
Mã số 20154092
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Chronomaly" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; ATK của nó trở thành 0 cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Once per turn: You can Tribute 1 other "Chronomaly" monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0 until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên