Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chronomaly Crystal Bones

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chronomaly Crystal Bones
先史遺産 クリスタル・ボーン
ChronomalyCrystalBones.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1300/400
Mã số 15941690
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương có điều khiển quái thú và bạn thì không, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Khi làm vậy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Chronomaly" từ tay hoặc từ Mộ bài của bạn, trừ "Chronomaly Crystal Bones".
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên