Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chronomaly Crystal Chrononaut

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chronomaly Crystal Chrononaut
先史遺産 クリスタル・エイリアン
ChronomalyCrystalChrononaut.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 2100/1000
Mã số 93730230
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 3 sao
Một lần trong lượt, khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; lượt này, lá này không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài, đồng thời đối phương nhận Thiệt hại Chiến đấu mà bạn sẽ nhận trong trận chiến liên quan đến lá này.
English Description
2 Level 3 monsters
Once per turn, when this card is targeted for an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card cannot be destroyed by battle or by card effects, also your opponent takes any Battle Damage you would take from battles involving this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên