Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Chronomaly Moai

7.188bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Chronomaly Moai
先史遺産モアイ
ChronomalyMoai.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1800/1600
Mã số 87430304
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có điều khiển quái thú "Chronomaly" mặt-ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn) trong Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
If you control a face-up "Chronomaly" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên