FANDOM


Cipher Mirror Knight
光波鏡騎士(サイファー・ミラーナイト)
CipherMirrorKnight-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
光波鏡騎士
サイファー・ミラーナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 光波鏡騎士
サイファー・ミラーナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Saifā Mirānaito
 Tên Hàn 사이퍼 미러나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 58383100
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.