FANDOM


Cipher Mirror Knight
光波鏡騎士(サイファー・ミラーナイト)
CipherMirrorKnight-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
光波鏡騎士
サイファー・ミラーナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 光波鏡騎士
サイファー・ミラーナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Saifā Mirānaito
 Tên Hàn 사이퍼 미러나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 58383100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.