FANDOM


Cir, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() ガトルホッグ
CirMalebrancheoftheBurningAbyss-DUEA-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き ガトルホッグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
ガトルホッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Gatoruhoggu
 Tên Nhật (Dịch) Guttlehog, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 57143342
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên