FANDOM


Clear Kuriboh
クリアクリボー
ClearKuriboh-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật クリアクリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Kuriakuribō
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 46613515
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác